•  

QESH方针

以订单高品质快速交付为中心,以携手优质伙伴合作共赢为基础,以专注和创新打造一流平台,以责任和专业服务世界农业。

 

        

 

·高品质、多样化、专业定制
·更安全、更环保、更易使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·以精心操作为基础
·以全面控制为手段
·以顾客满意为宗旨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·致力清洁生产
·追求环境友好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·充分尊重生命
·注重防微杜渐
·倡导本质安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·保障职工权益
·关注职工健康
·重视职工精神生活
·帮助职工全面发展